مشاوره مالیاتی

درباره ما

Contemporary business people working in team in the office

موسسه آریا ارقام مدبر با اتکاء به دانش و بیش از یک دهه تجربه مفید مدیران و کادر حرفه ای خود در امور مالی و مالیاتی در تاریخ 1392/10/01 به شماره ثبت 33060 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری جمهوری اسلامی ایران ثبت گردیده و جهت اطلاع عموم  طی روزنامه رسمی شماره 20071 مورخ 1392/11/09 آگهی شده است .

این موسسه ، خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی و ضوابط قانونی دانسته و همواره تلاش می کند با ارائه اطلاعات مفید و صحیح ، منافع اشخاص حقیقی و حقوقی را در سایه قوانین حاکم برآورده نماید .

همچنين اين موسسه اصول اخلاقي زير را براي خود پذيرفته است :

1- رازداری
عدم افشای اطلاعات محرمانه (مگر در موارد قانونی)
آگاه کردن زیر دستان از محرمانه بودن اطلاعات
عدم استفاده از اطلاعات محرمانه جهت کسب منافع غیر قانونی

2- درستکاری (صداقت)
پرهیز از تضاد منافع
پرهیز از فعالیتهایی که بر انجام وظایف طبق اصول اخلاقی اثر نامطلوب دارد.
پرهیز از فعالیتهایی که موسسه را از مسیر اصلی خود منحرف میسازد.
گزارش همه اطلاعات (چه خوشایند و چه ناخوشایند)
پرهیز از فعالیتهایی که اعتبار موسسه را کاهش میدهد.

۳- عینیت (بی طرفی)
ارائه اطلاعات بصورت منصفانه و بی طرفانه
افشاء تمام اطلاعاتی که انتظار میرود ، بصورتی معقول بر فرآیند کار موسسه و طرف حسابهای آن اثر بگذارد.

۴- شایستگی (صلاحیت)
افزایش دانش و مهارت
رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای فنی
تهیه گزارش های کامل و شفاف و ارائه پیشنهادهای مناسب