مشاوره مالیاتی

سمینار “آشنایی با قوانین مالیاتی ویژه نمایندگان بیمه”

سمینار آموزشی و کاربردی در خصوص “آشنایی با قوانین مالیاتی ویژه نمایندگان بیمه” به همت شورای نمایندگان مجتمع خدمات بیمه ای سعدی و با همکاری موسسه آریا ارقام مدبر، با شرکت بیش از 100 نفر در تاریخ 19 خرداد ماه در محل سالن همایشات شرکت همکاران سیستم برگزار گردید.
در این سمینار ضمن توجه به اهمیت و جایگاه صنعت بیمه در نظام مالیاتی، آقای آرن هوسپیانس (مدیر عامل موسسه آریا ارقام مدبر) به تشریح قوانین مالیاتی، تکالیف و جرائم مربوطه پرداختند .
در ادامه جناب آقای علی محمدی (مدیر عامل شرکت مانا تجارت مدبر (نماینده رسمی سپیدار سیستم)) توضیحاتی در خصوص “کاربرد نرم افزار سپیدار سیستم برای کارگزاران بیمه” ارائه دادند.
در پایان جناب آقای هوسپیانس پاسخگوی سوالات شرکت کنندگان بودند.

دیدگاه (0)