مشاوره مالیاتی

سمینار در خصوص نحوه ثبت شرکت و تکالیف قانونی

روز پنجشنبه مورخ 1394/07/09 سمینار آموزشی و کاربردی نحوه ثبت شرکت و تکالیف قانونی مرتبط به همت موسسه آریا ارقام مدبر و  با همکاری انجمن دانشگاهیان ارامنه ایران به نفع خیریه بهنام دهش پور به مدت 5 ساعت در محل انجمن برگزار گردید .

news480-320

در بدو ورود به شرکت کنندگان بسته هایی حاوی جزوه کامل سمینار و پکیج شرکت سپیدار سیستم تقدیم گردید . همچنین پیش از شروع مراسم ویدئوهایی از شرکت سپیدار سیستم و خیریه بهنام دهش پور به نمایش گذاشته شد.img2

در ابتدا از انجمن دانشگاهیان ارامنه ایران و شرکت سپیدار سیستم به جهت همکاری و حمایت از برگزاری سمینار تشکر گردید ، سپس آقای آرن هوسپیانس به تشریح قانون تجارت و قوانین حاکم براشخاص حقوقی پرداخت و توضیحات عملی نحوه ثبت انواع شرکت را ارائه نمود. در حاشیه سمینار نیز شرکت کنندگان با نرم افزار سپیدار سیستم و امکانات مختلف آن به صورت عملی آشنا شدند . همچنین در پایان سمینار نماینده موسسه خیریه بهنام دهش پور توضیحات جامع و کاملی از خدمات موسسه در حمایت از بیماران مبتلا به سرطان ارائه و از موسسه آریا ارقام مدبر به جهت حمایت از خیریه تشکر و قدردانی نمودند .

img3

دیدگاه (0)