سمینار در خصوص نحوه ثبت شرکت و تکالیف قانونی

Post Image

در بدو ورود به شرکت کنندگان بسته هایی حاوی جزوه کامل سمینار و پکیج شرکت سپیدار سیستم تقدیم گردید . همچنین پیش از شروع مراسم ویدئوهایی از شرکت سپیدار سیستم و خیریه بهنام دهش پور به نمایش گذاشته شد. در ابتدا از انجمن دانشگاهیان ارامنه ایران و شرکت سپیدار سیستم به جهت همکاری و حمایت از برگزاری سمینار تشکر گردید ، سپس آقای آرن هوسپیانس (مدیر عامل موسسه آریا ارقام مدبر) به تشریح قانون تجارت و قوانین حاکم براشخاص حقوقی پرداخت و توضیحات عملی نحوه ثبت انواع شرکت را ارائه نمود. در حاشیه سمینار نیز شرکت کنندگان با نرم افزار سپیدار سیستم و امکانات مختلف آن به صورت عملی آشنا شدند . همچنین در پایان سمینار نماینده موسسه خیریه بهنام دهش پور توضیحات جامع و کاملی از خدمات موسسه در حمایت از بیماران مبتلا به سرطان ارائه و از موسسه آریا ارقام مدبر به جهت حمایت از خیریه تشکر و قدردانی نمودند .

دیدگاه (0)