مشاوره مالیاتی

سمینار در خصوص ” قانون مالیات های مستقیم “

روز یکشنبه مورخ 1395/03/23 سمینار آموزشی در خصوص ” قانون مالیات های مستقیم ” در محل اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش تهران برگزار گردید.

در این سمینار آقای آرن هوسپیانس به تشریح قانون مالیات های مستقیم با تکیه بر مباحثی نظیر مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ، معافیت ها ، تشویقات و جرائم آن پرداخت که با استقبال بیش از 80 نفر از اعضاء اتحادیه واقع گردید . سمینار با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان به پایان رسید.

دیدگاه (0)