مشاوره مالیاتی

همایش سراسری شرکت آریا برهان نوین قشم در خصوص ” تغییرات قوانین مالیاتی و رویکرد آن”

در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 27 و 28 مهر ماه 1395 ، همایش سراسری شرکت آریا برهان نوین قشم در خصوص ” تغییرات قوانین مالیاتی و رویکرد آن ” در محل هتل آزادی و هتل اسپیناس برگزار گردید . اعضای هیئت مدیره ، نمایندگان شرکت دورکو در کشور کره جنوبی و بیش از 100 نفر از توزیع کنندگان و فروشندگان در این رویداد شرکت نمودند.

این همایش با سخنان نماینده شرکت دورکو ، آغاز گردید. در ادامه اعضاء هیئت مدیره ، توضیحاتی در خصوص عملکرد سال گذشته و همچنین برنامه های سال آینده شرکت ارائه نمودند.

سپس آقای آرن هوسپیانس ضمن تشکر از هیئت مدیره این مجموعه به جهت همکاری و حمایت های ایشان و نیز رعایت کلیه مفاد قانونی منجمله واردات قانونی ، به تشریح تغییرات صورت پذیرفته در قوانین مالیاتی و رویکردهای آن در رابطه با واردکنندگان اصلی و توزیع کنندگان پرداختند و در انتها پاسخگوی سوالات شرکت کنندگان بودنند.

دیدگاه (0)