مشاوره مالیاتی

همکاری با ما

  نام (الزامی):

  نام خانوادگی (الزامی):

  محل تولد (الزامی):

  تاریخ تولد (الزامی):

  کد ملی:

  محدوده سكونت (الزامی):

  شماره تلفن:

  تلفن همراه (الزامی):

  آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی) :

  آيا خدمت نظام وظيفه را انجام داده ايد ؟

  آيا دارای معافيت خدمت هستيد؟

  آيا دارای سابقه بيمه هستيد ؟

  وضعيت تاهل ؟

  تعداد اولاد:

  تعداد اولاد تحت تکفل:

  نام و نام خانوادگی معرف:

  شماره ثابت یا همراه معرف:

  سوابق تحصیلی


  تاریخ دریافت مدرک (الزامی):

  رشته تحصیلی (الزامی):

  نوع مدرک (الزامی):

  آشنایی با سایر زبان ها


  نام زبان (الزامی):

  آیا با زبان تخصصی شغل مورد درخواست آشنایی دارید؟

  میزان آشنایی (الزامی):

  سوابق استخدامی در ساير موسسات


  نام موسسه (الزامی):

  تاريخ استخدام (الزامی):

  تاريخ ترك خدمت (الزامی):

  آخرين سمت:

  حقوق در شروع كار:

  حقوق در پايان كار

  علت ترك كار


  مهارت و تخصص های ديگر كه طی آموزش و نيز بر اساس تجارب كسب كرده ايد و نیز دوره های آموزشی گذرانده را شرح دهيد (الزامی):

  چنانچه با استخدام شما در موسسه موافقت شود از چه تاريخ حاضر به خدمت خواهيد بود؟ (الزامی)

  ميزان حقوق درخواستی ؟ ( لطفا" جواب صریح داده شود و از جوابهایی مانند به عهده شرکت ، توافقی و ... خودداری نمائید ) (الزامی)

   چنان چه فایل رزومه دارید از این قسمت ارسال کنید