مشاوره مالیاتی

همکاری با ما

نام (الزامی):

نام خانوادگی (الزامی):

محل تولد (الزامی):

تاریخ تولد (الزامی):

کد ملی:

محدوده سكونت (الزامی):

شماره تلفن:

تلفن همراه (الزامی):

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی) :

آيا خدمت نظام وظيفه را انجام داده ايد ؟

آيا دارای معافيت خدمت هستيد؟

آيا دارای سابقه بيمه هستيد ؟

وضعيت تاهل ؟

تعداد اولاد:

تعداد اولاد تحت تکفل:

نام و نام خانوادگی معرف:

شماره ثابت یا همراه معرف:

سوابق تحصیلی


تاریخ دریافت مدرک (الزامی):

رشته تحصیلی (الزامی):

نوع مدرک (الزامی):

آشنایی با سایر زبان ها


نام زبان (الزامی):

آیا با زبان تخصصی شغل مورد درخواست آشنایی دارید؟

میزان آشنایی (الزامی):

سوابق استخدامی در ساير موسسات


نام موسسه (الزامی):

تاريخ استخدام (الزامی):

تاريخ ترك خدمت (الزامی):

آخرين سمت:

حقوق در شروع كار:

حقوق در پايان كار

علت ترك كار


مهارت و تخصص های ديگر كه طی آموزش و نيز بر اساس تجارب كسب كرده ايد و نیز دوره های آموزشی گذرانده را شرح دهيد (الزامی):

چنانچه با استخدام شما در موسسه موافقت شود از چه تاريخ حاضر به خدمت خواهيد بود؟ (الزامی)

ميزان حقوق درخواستی ؟ ( لطفا" جواب صریح داده شود و از جوابهایی مانند به عهده شرکت ، توافقی و ... خودداری نمائید ) (الزامی)

چنان چه فایل رزومه دارید از این قسمت ارسال کنید