مشاوره مالیاتی

کارگاه آموزشی و کاربردی قانون مالیات های مستقیم (فرصت ها و چالش ها)

کارگاه آموزشی و کاربردی در خصوص “قانون مالیات های مستقیم (فرصت ها و چالش ها)” به همت شرکت گروه گسترش نوآوري ديموند و با همکاری موسسه آریا ارقام مدبر ، با شرکت بیش از 50 نفر در تاریخ 97/06/12  در محل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار گردید.

در ابتدا آقای آرن هوسپیانس به تشریح قانون مالیات های مستقیم (ویژه استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان) پرداختند و در ادامه جناب آقای طباطبائی (مدیر مالی شرکت گروه گسترش نوآوری دیموند) توضیحاتی در خصوص “هزینه های قابل قبول و جرائم مالیاتی” ارائه دادند.

در پایان به شرکت کنندگان پکیج شرکت سپیدار سیستم آسیا از طرف شرکت مانا تجارت مدبر (نماینده رسمی سپیدار سیستم) تقدیم گردید .

دیدگاه (0)